[x]ปิดหน้าต่าง
Dhammasiri Foundation : มูลนิธิธรรมสิริ

Dhammasiri Foundation  

 


 

  

อาคารปฏิบัติธรรมหลังใหญ่
"นาถกรณธรรม"
พระพุทธรูปหินแกรนิตแกะสลัก
ปางประทานพร สูง 5 เมตร
องค์พระแม่กวนอิมหินหยกขาว
จากพม่าแกะสลักที่ปักกิ่ง สูง 4 เมตร

[ รายละเอียด ]

 

 
  แจ้งข่าว  ทางสถานปฏิบัติธรรม ต้นบุญธรรมสถาน ของดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด หากโยคีท่านใดนำติดตัวไปด้วยในวันปฏิบัติธรรม ทางสถานปฏิบัติธรรมจะขอเก็บ และส่งคืนให้เมื่อออกกรรมฐานวันสุดท้ายค่ะ 


 

เรียน กัลยณมิตรที่รักทุกท่านทราบ

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
โรงแรมเดอะสยามเฮอริเทจ 115/1 ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขต บางรัก กทม.10500
โทร. 02-3536166  หรือ 091-6365594
ต้นบุญธรรมสถาน(มูลนิธิธรรมสิริ) 22/5 หมู่5 ต.เหมือง อ.เมือง ชลบุรี 20000
โทร.091-6365594

พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช  “พระพุทธรัชธรรมมุนีศรีหนาท”

Gallery

 (ชื่อเดิมสิริธรรมสถาน) 
   
เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่และฝึกอบรมปฏิบัติธรรม  ตามแนวทางที่พระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนไว้  ให้แก่พุทธบริษัท  นักเรียน  นิสิต นักศึกษา ประชาชน และ
สาธุชนทั่วไป   ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ            
        “ ต้นบุญธรรมสถาน ”   ได้เริ่มต้นก่อสร้างมาตั้งแต่ปลายปี   พ.ศ. 2549
ด้วยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของกัลยาณมิตร พุทธศาสนิกชนทั่วไป ผู้มีจิตศรัทรา คณะกรรมการต้นบุญธรรมสถาน   มูลนิธิธรรมสิริ  โดยการก่อสร้างได้ดำเนินไปพร้อมๆ กับการจัดปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง   ตามเหตุปัจจัยมากว่า 20 รุ่นแล้ว
         ปัจจุบัน  “ ต้นบุญธรรมสถาน ”  กำลังก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมหลังใหญ่ โดยมุงกระเบื้องหลังคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอน ก่อผนัง กั้นห้อง กรุฝ้า
ปูไม้พื้นห้อง ติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและประปา  ประตู  หน้าต่าง  สุขภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่จำเป็น  
 อาคารนี้จะมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ   3,335 ตรม.  โดยสามารถรองรับผู้มาปฏิบัติธรรมได้ครั้งละกว่า   100 คน  จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเป็นเจ้าภาพร่วมกันในการสร้างอาคารหลังนี้ให้แล้วเสร็จในเร็ววัน 
        การสร้างสถานปฏิบัติธรรม   นับว่าเป็นการสร้างอริยทรัพย์ให้แก่ตนเอง  ครอบครัวและวงศ์ตระกูลโดยแท้   ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและจตุรพิธพรชัยทั้ง   4 ประการ
คือ  อายุ   วรรณะ  สุขะ  พละ   จงเป็นตบะ เดช พลวปัจจัยอำนวยพร  นำโสตถิผลให้สำเร็จแก่ท่านและครอบครัวตลอดกาลนานเทอญ

 

Knowledge

ทำวัตรเช้า


บูชาพระรัตนตรัยก่อนทำวัตรเช้า – เย็น

Read More ..

การนั่งสมาธิ


การนั่งสมาธิ

Read More ..

วิธีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน


วิธีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

Read More ..

การเจริญสติ


การเจริญสติ คือ การกำหนดอิริยาบถให้ทันปัจจุบันและรับรู้ความรู้สึกตามทวารต่างๆ

Read More ..

ข่าวประชาสัมพันธ์

Webboard

55 ร่วมทาง สร้างบุญ กับพระสุปฏิปันโน
กำหนดการเดินทาง ร่วมทาง สร้างบุญ กับพระสุปฏิปันโน
55 สวดมนต์ข้ามปี 2558-2559
กำหนดการสวดมนต์ข้ามปี 2558-2559
55 ตารางงานปี 2558
ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่าน ร่วมใจกันสร้างมหากุศล ให้แก่ตัวท่านเอง ครอบครัว และประเทศชาติ
55 แผนที่ชีวิต เข็มทิศความสุข
โครงการพิเศษ “ธรรมบรรยายและปฏิบัติธรรม” หัวข้อ “ แผนที่ชีวิต เข็มทิศความสุข ”
55 พระพุทธรัชธรรมมุนีศรีหนาท
พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช “พระพุทธรัชธรรมมุนีศรีหนาท\"

Blog Update

27 / ก.พ. / 2556
วันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง และได้เวียนมาบรรจบอีกครั้ง โดยในปี พ.ศ.2556 นี้ วันมาฆบูชา ตรงกับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556
10 / ธ.ค. / 2552
ตัวอย่าง blog ที่ 1
ตัวอย่าง comment