[x]ปิดหน้าต่าง
Dhammasiri Foundation : มูลนิธิธรรมสิริ

About Us


ศูนย์ปฏิบัติธรรม “ต้นบุญธรรมสถาน” (ชื่อเดิมสิริธรรมสถาน) 
   
        เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเผยแผ่ และฝึกอบรมปฏิบัติธรรม ตามแนวทางที่พระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนไว้ ให้แก่พุทธบริษัท นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน และสาธุชนทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สถานปฏิบัติธรรมต้นบุณธรรมสถานไม่ใช่แค่สถานปฏิบัติธรรมทั่วไป หากแต่ต้องการให้เป็นสถานที่ที่ฝึกจิตของคน เพื่อนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันในสังคมได้“ต้นบุญธรรมสถาน” ปัจจุบันได้สร้างเสร็จแล้ว โดยเริ่มต้นก่อสร้างมาตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2549 ด้วยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของกัลยาณมิตร พุทธศาสนิกชนทั่วไป ผู้มีจิตศรัทรา คณะกรรมการต้นบุญธรรมสถาน   มูลนิธิธรรมสิริ โดยการก่อสร้างได้ดำเนินไปพร้อมๆ กับการจัดปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรุ่นที่ปฏิบัติธรรมในเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 เป็นรุ่นรุ่นที่ 147

ปัจจุบัน “ต้นบุญธรรมสถาน” มีอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมหลังใหญ่ มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,000 ตรม. รองรับผู้ปฏิบัติธรรมได้เป็นจำนวนมากครั้งละกว่า 150 ท่าน มีห้องพักแบบแยกชาย-หญิง อีกทั้งมีห้องพักที่มีเตียงนอนสำหรับผู้สูงอายุ มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีลิฟท์ขึ้นอาคารสำหรับสูงวัย

ขอโมทนาบุญกับผู้ที่ได้ร่วมสร้างสถานปฏิบัติธรรม นับว่าเป็นการสร้างอริยทรัพย์ให้แก่ตนเอง ครอบครัวและวงศ์ตระกูลโดยแท้ ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและจตุรพิธพรชัยทั้ง 4 ประการ คือ อายุ   วรรณะ สุขะ พละ จงเป็นตบะ เดช พลวปัจจัยอำนวยพร นำโสตถิผลให้สำเร็จแก่ท่านและครอบครัวตลอดกาลนานเทอญ
ต้นบุญธรรมสถาน มีการจัดปฏิบัติเป็นประจำทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (ดูได้จากตารางปฏิบัติธรรม) ท่านสามารถโทรศัพท์ลงทะเบียนเข้าร่วมปฏิบัติธรรมได้ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น


กิจกรรมต่างๆนอกเหนือจากการปฏิบัติธรรมประจำเดือน
นอกจากการปฏิบัติธรรมแล้ว ทางต้นบุญยังมีกิจกรรมอื่นๆให้ท่านได้เข้าร่วมอีกหลายอย่าง เช่น
การจัดสวดมนต์ข้ามปี ซึ่งต้นบุญจัดขึ้นทุกปี ในวันที่ 31 ธันวาคมถึงวันที่ 1 มกราคม มีการออกโรงทานมื้อเย็น มื้อดึก และมื้อเช้า จัดให้มีการการใส่บาตรพระในเช้าของวันที่ 1 มกราคม โดยนิมนต์พระจำนวน 9 รูปมารับบาตรที่ต้นบุญธรรมสถาน เพื่อเป็นสิริมงคลเริ่มต้นในเช้าวันแรกของปีการจัดทอดจุลกฐิน (เพื่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์ทางเลือก)เป็นงานกฐินที่ถือว่าเป็นมหากุศลอย่างยิ่ง เพราะท่านจะได้เก็บดอกฝ้ายด้วยตัวของท่านเอง นำมาให้ช่างทอผ้าเป็นผื่น (ซึ่งเดินทางมาจากเชียงใหม่และลำพูน)ตัดเย็บ ย้อมสีด้วยแก่นขนุน ทุกขั้นตอนต้องให้เสร็จภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมาก ต้องใช้ความศรัทธา แรงมือ ร่วมแรง ร่วมใจของคนหลายๆคน งานจึงจะสำเร็จได้ ซึ่งในปีพ.ศ.2560 ที่ผ่านมานั้นได้จัดจุลกฐินมาเป็นครั้งที่ 3 แล้ว (จัดเพียง 5 ครั้งเท่านั้น) เป็นกิจกรรมที่ต้องเตรียมงานล่วงหน้าข้ามปีเลยทีเดียว

การเดินทางทอดกฐิน กฐินตกค้าง และกฐินโจรในต่างจขังหวัด ซึ่งทางต้นบุญธรรมสถานได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยจะเดินทางเป็นหมู่คณะโดยรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้นแบบวีไอพี โดยจะกำหนดการเดินทาง 5 วัน 4 คืน ส่วยใหญ่จะเดินทางไปภาคเหนือเช่น จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย จ.แม่ฮ่องสอน จ.ลำพูน เป็นต้น (จำนวนจำกัด)

การเดินทางไปเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี เพื่อนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับการลงทะเบียนเร็วมากที่สุด คือเมื่อประชาสัมพันธ์ว่าจะไปวันใด จะมีกัลยาณมิตรรีบโทรมาลงทะเบียนจนเต็มภายในไม่กี่ชั่วโมง (จำนวนจำกัด)

การเดินทางแสวงบุญกราบพระสุปฏิปันโนในถิ่นล้านนา เป็นกิจกรรมที่จัดได้ยากที่สุด เพราะจะต้องเตรียมงานทำหนังสือนิมนต์พระสุปฏิปันโนแต่ละองค์ล่วงหน้าหลายเดือน ก่อนที่ทางคณะเราจะเดินทางไปกราบนมัสการท่าน ซึ่งแต่ละท่านหาช่วงเวลาว่างได้ตรงกันยากยิ่งนัก เพราะมีศิษยานุศิษย์ที่ให้ความเคารพท่านนิมนต์ท่านไปยังสถานที่ต่างๆ หรือเดินทางมาทั่วสาระทิศเพื่อมากราบท่าน หากไม่แจ้งล่วงหน้าก็อาจจะพลาดที่จะได้พบท่าน

นอกจากกิจกรรมทางด้านบุญกุศลแล้ว ทางต้นบุญยังมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอีกด้วย เช่น การล้างพิษตับ ซึ้งจะใช้เวลาเข้าคอร์ส 3 วัน 2 คืนที่ต้นบุญธรรมสถาน มีวิทยาการที่มีความรู้ และเชียวชาญ เฉพาะทาง มาดูแล บรรยาย และตอบข้อสงสัยตลอด 3 วัน

กิจกรรมต่างที่ทางต้นบุญธรรมสถานจัดขึ้นนั้น ไม่ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นธุรกิจหรือแสวงหาผลประโยชน์แต่อย่างใด เป็นการจัดขึ้นตามคำแนะของกัลยาณมิตร เพื่อให้เหล่ากัลยาณมิตรได้มีโอกาสร่วมบุญเป็นหมู่คณะ หรือมีกิจกรรมอื่นๆนอกจากปฏิบัติธรรมอย่างเดียว

       ท่านที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดแต่ละกิจกรรมได้จากประชาสัมพันธ์หรือโทรสอบถามได้ที่
02 353 6100